Bohoslužby počas veľkonočných sviatkov

Sledujte bohoslužby online

Modlitba sv. Ruženca
7.4. 2020 o 20:00
Piesne: 129, 321, 536, 168

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

Oznamy

OD 11. MARCA 2020
DO ODVOLANIA PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ BUDE KANCELÁRIA FARSKÉHO ÚRADU ZATVORENÁ.

TAKTIEŽ SÚ ZRUŠENÉ VŠETKY VEREJNÉ SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB, VEREJNÝ PROGRAM, POUČENIA V RÁMCI PRÍPRAVY NA SVIATOSŤ KRSTU, MANŽELSTVA ČI BIRMOVANIA.

VŠETKY ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI VYBAVUJEME E-MAILOM ALEBO TELEFONICKY.

Modlitba za 52. Medzinárodný eucharistický kongres

Nebeský Otče,
prameň všetkého života!
Zošli nám svojho Ducha Svätého,
aby sme spoznali
a čím viac milovali Krista
prítomného v Oltárnej Sviatosti,
ktorý sa za nás obetoval.
On je náš Pán a Majster,
priateľ a pokrm,
lekár a pokoj.
Daj nám odvahu,
aby sme jeho silu a radosť
zaniesli každému človeku!
Daj, aby čas prípravy
a slávenie Eucharistického kongresu
poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu,
mestám a národu,
Európe a celému svetu na duchovnú obnovu!
Amen.

Stránky

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS