Poučenie pre snúbencov

V pondelok 20. júla o 19:00 bude mimoriadna Sobášna náuka pre snúbenecké páry, ktoré budú mať sobáš do 15. septembra. Po 15. septembri sa plánujú náuky v štandardnom formáte.

OBNOVENIE VEREJNÝCH SV. OMŠÍ A SPOVEDÍ

S platnosťou od 17. júna KBS zrušila dišpenz, ktorým sme boli oslobodení od povinnej účasti na svätých omšiach.

Oznamy

30. jún 2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – večer sv. omša magy.
Pondelok – Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Utorok –  Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza
Streda –  Féria
Štvrtok – Féria – po sv. omši bude adorácia do 20:00
Piatok – Féria
Sobota – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Nedeľa – 15. nedeľa v cezročnom období – večer sv. omša slov.

OPATRENIA PRE ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH

•    nevyhnutnosť rúška
•    dezinfekcia rúk pri vchode do kostola
•    vynechanie podávania rúk
•    sv. prijímanie: možnosť prijatia na ruku, v rade na prijímanie treba zachovať dvojmetrový odstup

######

ÓVINTÉZKEDÉSEK A SZENTMISÉK ALATT

•    kötelező szájmaszk
•    kezek fertőtlenítése a templom bejáratánál
•    szentáldozás: megengedett a kézre áldozás, az áldozásra a sorban kötelező a 2 méteres távolság megtartása
 

 

Modlitba za 52. Medzinárodný eucharistický kongres

Nebeský Otče,
prameň všetkého života!
Zošli nám svojho Ducha Svätého,
aby sme spoznali
a čím viac milovali Krista
prítomného v Oltárnej Sviatosti,
ktorý sa za nás obetoval.
On je náš Pán a Majster,
priateľ a pokrm,
lekár a pokoj.
Daj nám odvahu,
aby sme jeho silu a radosť
zaniesli každému človeku!
Daj, aby čas prípravy
a slávenie Eucharistického kongresu
poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu,
mestám a národu,
Európe a celému svetu na duchovnú obnovu!
Amen.

Stránky

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS