Vyslúženie sviatostí chorým

Žiadosť o vyslúženie sviatostí chorým treba nahlásiť na tel. čísle: 0905 24 00 22.
Možnosť zaopatrenia sviatosťami je určená aj pre COVID-19 pozitívnych pacientov.
Vysluhovanie sviatostí je naďalej non-stop prístupné aj vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch, vrátane červenej zóny (oddelenia s COVID-19 pacientmi), a tiež v zariadeniach sociálnych služieb.

Možnosť prispieť na náš farský chrám

Drahí bratia a sestry,

Ak chcete podporiť finačne náš chrám, môžete to urobiť aj cez bankový účet Farnosti Nové Zámky, na ktorý je možné poslať dobrovoľný príspevok.
Číslo bankového účtu: SK10 0900 0000 0000 3473 2322

Ďakujeme Vám za všetky milodary.

Oznamy

16. máj 2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Pondelok – féria
Utorok – féria
Streda – féria
Štvrtok – féria
Piatok – féria
Sobota – féria

Nedeľa – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

  • Úradné hodiny:

STREDA:    9:00 – 11:00     15:00 – 16:30
PIATOK:      9:00 – 11:00     15:00 – 16:30

Modlitba za zastavenie pandémie

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS