Vyslúženie sviatostí v nebezpečenstve smrti

Žiadosť o vyslúženie sviatostí ľuďom v nebezpečenstve smrti treba nahlásiť na tel. čísle: 035/6 400 435.
Možnosť zaopatrenia sviatosťami je určená aj pre COVID-19 pozitívnych pacientov.
Vysluhovanie sviatostí je naďalej non-stop prístupné aj vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch, vrátane červenej zóny (oddelenia s COVID-19 pacientmi).

Dobrá Novina

V tomto roku sa konal 26. ročník koledovania pod názvom Dobrá novina. Tohtoročný projekt sa týka východnej Ugandy, a nesie názov: Aj mama chodí do školy. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ženám, matkám vzdelávacie kurzy. Po ich absolvovaní dostávajú tieto ženy možnosť pracovať a tak finančne zabezpečiť seba a svoju najširšiu rodinu.
Viac na: https://www.dobranovina.sk/

Možnosť prispieť na náš farský chrám

Drahí bratia a sestry,

Ak chcete podporiť finačne náš chrám, môžete to urobiť aj cez bankový účet Farnosti Nové Zámky, na ktorý je možné poslať dobrovoľný príspevok.
Číslo bankového účtu: SK10 0900 0000 0000 3473 2322

Ďakujeme Vám za všetky milodary.

Oznamy

3. január 2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa – Druhá nedeľa po Narodení Pána
Pondelok  – Féria
Utorok  –  Féria
Streda   –  Zjavenie Pána
Štvrtok – Féria
Piatok  – Féria
Sobota  –  Féria
Nedeľa – Krst Krista Pána

Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť do 24. januára 2021.

Modlitba za zastavenie pandémie

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.

Odoberať Farnosť Nové Zámky RSS